UBEZPIECZENIA ROLNICZE

Zapraszamy do zapoznania się z naszą firmą

Obowiązkowe ubezpieczenia dla wszystkich posiadających gospodarstwo rolne to warunek konieczny. Co do zasady obowiązkowe ubezpieczenie OC w wyniku posiadania gospodarstwa rolnego powstaje w momencie, kiedy dana osoba wchodzi z jego posiadanie. Należy pamiętać, że kompleksowe ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego obejmuje wszelkie szkody związane z posiadaniem gospodarstwa takie jak szkody wyrządzone warunkami atmosferycznymi dla upraw rolnych czy też kiedy chorują zwierzęta gospodarskie. Warto podkreślić, że obowiązkowe ubezpieczenia są wymagane, nawet w momencie, kiedy rolnik nie prowadzi hodowli zwierząt, a także kiedy nie wykonuje prac gospodarskich. Ponadto obecnie każde gospodarstwo rolne, które zabudowaniami przekracza powierzchnię 1,0 ha, podlega części opodatkowaniu podatkiem rolnym.

Ubezpieczenia rolnicze.

OC rolników – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie OC rolników to obowiązkowe, ale także bardzo wartościowa opcja, która gwarantuje kompleksową ochronę np. ujemnych skutków przezimowania bez względu na obszar użytków rolnych. Nasze towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych to szerokie możliwości przy wspólnym gospodarstwie domowym. Jednak to, co przede wszystkim trzeba wiedzieć o ubezpieczeniach obowiązkowych OC dla rolników, to że unikanie obowiązku ubezpieczeniowego może grozić surowymi sankcjami. Niemniej ubezpieczenie upraw w związku z przeniesieniem chorób zakaźnych to bardzo ważny aspekt zabezpieczenia w gospodarstwie rolnym w ramach powstania szkody.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika chroni mienie ruchome i ruchomości domowe, które są niezbędne do prac na gospodarstwie. W zakresie ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym, które zostanie przez Państwa wybrane, można wybrać różne warianty w przypadku szkód. Dlatego niezależnie od tego czy jest to kradzież maszyny rolniczej, choroba zwierząt gospodarskich oraz innych zdarzeń losowych wszystkie aspekty objęte ubezpieczeniem pozwala na ich skuteczne zabezpieczenie. Ponadto obecnie możliwe jest skorzystanie z ubezpieczeń OC dla rolników z dopłatami budżetu państwa.

Ubezpieczenia budynków rolniczych z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego ma obowiązek wykupienia obowiązkowego ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia budynków od wszelkiego rodzaju zagrożeń. Należy pamiętać, że budynki mieszkalne, które znajdują się na terenie gospodarstwa rolnego, muszą zostać ubezpieczone. Jednak należy pamiętać, że konieczność podpisania umowy z ubezpieczycielem powstaje w momencie pokrycia budynku dachem. Z kolei z tytułu ubezpieczenia wszystkich budynków rolniczych przysługuje pełne odszkodowanie za szkody, które powstały na skutek różnego rodzaju zdarzeń losowych w postaci: uderzenia pioruna, opadów śniegu bądź deszczu nawalnego. Natomiast ubezpieczenie swoją ochroną ubezpieczeniową nie obejmuje budynków mieszkalnych, a także gospodarczych, które są przeznaczone do rozbiórki.

Ubezpieczenia budynków rolniczych.

Gospodarstwo rolne – Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego to jeden z obowiązków każdego rolnika. W każdym gospodarstwie rolnym znajdują się budynki, które wymagają ubezpieczenia. Ubezpieczenie budynków w podstawowym zakresie to rodzaj ubezpieczenia, które nie będzie chroniło do wielu ważnych możliwości nieprzewidzianych zdarzeń. Nasze towarzystwo ubezpieczeniowe pozwoli na pełne ubezpieczenie budynków gospodarczych, pozostawiając możliwość rozszerzenia w razie chęci ubezpieczenia budynków od większej ilości czynników.

Ubezpieczenia rolnicze – ubezpieczenie upraw rolnych

Odpowiednia ochrona ubezpieczeniowa to podstawa zabezpieczenia upraw rolnych przed negatywnymi zjawiskami między innymi tj. ujemne skutki przezimowania. Poza pulą, do której zalicza się ubezpieczenia obowiązkowe tj. budynki rolnicze wchodzące w skład gospodarstwa, istnieją również ważne umowy ubezpieczenia dodatkowego. Przy dynamicznie zmieniających się warunkach atmosferycznych wystarczy zaledwie chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce ciężkiej pracy.

Ubezpieczenie upraw rolnych to jedno z ubezpieczeń majątkowych, w którym aż do 65% składki za konkretną polisę jest dotowane bezpośrednio z budżetu państwa. Samo ubezpieczenie majątkowe polega na tym, że producenci uprawy roślin pobierają dopłaty bezpośrednie, przez co zobowiązani są do ubezpieczenia przynajmniej połowy wszystkich upraw od jednego z powszechnie występujących ryzyk, które związane są z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi takimi jak:

 • ujemnych skutków przezimowania,

 • przymrozków wiosennych,

 • gradu,

 • huraganu,

 • deszczu nawalnego,

 • suszy.

Zdecydowanie warto pamiętać o ubezpieczeniach upraw rolnych, ponieważ w sytuacji nieprzewidzianych zjawisk uzyskuje się wypłaty świadczenia, które pozwalają przywrócić do użytku nierzadko zniszczone maszyny rolnicze oraz uprawy. Decydując się na ubezpieczenie rolnicze, możesz włączyć do puli również ubezpieczenia dobrowolne w ramach jednej polisy, które w jeszcze większym stopniu zabezpieczą Cię przed potencjalnymi szkodami.

 

Główne zalety ubezpieczenia rolniczego od upraw rolnych

 

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia m.in. upraw rolnych, produkcji zwierzęcej, hodowli zwierząt czy maszyn rolniczych, to ubezpieczenia działalności rolniczej dla osób fizycznych, które prowadzą gospodarstwa rolne. Zarówno w ubezpieczeniach obowiązkowych, jak i ubezpieczeniach dobrowolnych kryje się wiele korzyści. Jedne z nich to:

 • maksymalna wypłata odszkodowania tj. 100% sumy ubezpieczenia rolniczego w określonych ryzykach

 • pełna odpowiedzialność za powstałe szkody od niskiego progu ubytku w plonach w wybranych uprawach i ryzykach

 • pełna odpowiedzialność za szkody na polu albo jego części

 • brak stosowania własnych udziałów

 • zawsze stała suma ubezpieczenia rolniczego od konkretnych zdarzeń losowych

 • prosty i przejrzysty system wypłaty odszkodowań w wybranych ryzykach

 • szybka likwidacja szkód

 • likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez specjalistów.

Jeśli chcesz ubezpieczyć lub chcesz zgłosić szkodę o nieszczęśliwym wypadku czy zjawisku w gospodarstwie rolnych, zadzwoń lub zostaw numer telefonu komórkowego. W sprawie ubezpieczenia mienia lub zwrotu kosztów omówimy wszelkie potrzebne szczegóły. Zapraszamy do kontaktu.

Jesteś zdecydowany?

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.
Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie, dostosowując się do jego potrzeb.

Kontakt

Pracujemy

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK
8:00 – 17:00

SOBOTA
9:00 – 13:00

Nasza lokalizacja

ul. Prosta 40
21-500 Biała Podlaska

Zadzwoń do nas

tel. 83 342 36 58,
kom. 516 124 355

Napisz do nas

prosta40@prosta40.eu